W porównaniu do poprzednich rozwiązań, które nie wprowadzały ograniczeń co do przedmiotu wykonywanej działalności, tarcza antykryzysowa 5.0 istotnie zawęża krąg odbiorów. Dotyczy ona wyłącznie branży turystycznej, hotelarskiej, estradowej i wystawienniczej (rozrywkowej).

W ramach tarczy istnieją trzy możliwe formy wsparcia:

 1. Zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec – wrzesień 2020
 2. Świadczenie postojowe
 3. Dodatkowe świadczenie postojowe

Zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec – wrzesień 2020

Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność o określonych kodach PKD. Poniżej pełna lista kodów.

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Warunki:

 1. Zgłoszenie się jako płatnika składek przed 30 czerwca 2020 r.
 2. Przychód za pierwszy miesiąc, za który wnioskujemy o zwolnienie jest o 75% niższy niż w 2019 roku, w tym samym miesiącu.
 3. Przesłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych najpóźniej do 31 października 2020 r.
 4. Złożenie wniosek o zwolnienie ze składek najpóźniej do do 30 listopada 2020

Zwolnienie obejmuje wszystkie składki a opłacone składki podlegają zwrotowi. Wniosek może być złożony wyłącznie elektronicznie przez platformę PUE ZUS. Należy złożyć wniosek o symbolu RDZ-B

Świadczenie postojowe

Przysługuje jedynie agentom turystycznym, pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym. Według PKD główna działalność musi być oznaczona kodem 79.11.A lub 79.90.A.

Świadczenie wynosi 2080 zł, jest zwolnione z podatku, jeżeli zostanie wypłacone w 2020 roku i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Wnioski składamy na formularzu RSP-DB wyłącznie elektronicznie. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

Zasady dla agentów turystycznych (kod 97.11.A)

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego i zamieszkiwanie w Polsce albo posiadanie prawa do czasowego lub stałego pobytu w Polsce,
 2. Działalność założona przed 1 kwietnia 2020 r.
 3. Przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 4. Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowa o pracę lub zlecenie, chyba że podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Zasady dla pilotów wycieczek i przewodników (kod 79.90.A)

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego i zamieszkiwanie w Polsce albo posiadanie prawa do czasowego lub stałego pobytu w Polsce,
 2. Przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 3. Działalność zawieszona po 31 sierpnia 2019 r.
 4. Działalność ma charakter sezonowy i wykonywana była nie więcej niż 9 miesięcy w 2019 r.
 5. Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowa o pracę lub zlecenie, chyba że podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowe świadczenia postojowe – dotyczy wyłączenie branży hotelarskiej

Zgodne z nowymi przepisami mogą je otrzymać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Warunki:

 1. Dla przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe.
 2. Przychód za pierwszy miesiąc, za który wnioskujemy o zwolnienie jest o 75% niższy niż w 2019 roku, w tym samym miesiącu.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe składamy na formularzu RSP-DB wyłącznie elektronicznie. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Dodatkowe świadczenie postojowe jest opodatkowane. Maksymalnie można uzyskać je trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł).

źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/2663134