fbpx

AKTUALNOŚCI Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI ORAZ PODATKÓW

Coraz większymi krokami zbliża się termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2020. Przypomnijmy, że dla jednostek, których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu termin ten mija 31 marca 2021. Czy zostanie on przedłużony jak w ubiegłym roku?

Coraz większymi krokami zbliża się termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2020. Przypomnijmy, że dla jednostek, których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu termin ten mija 31 marca 2021. Czy zostanie on przedłużony jak w ubiegłym roku?

Ministerstwo Finansów zapowiedziało przedłużenie tego terminu jedynie dla niektórych podmiotów. Można je podzielić na trzy grupy: organizacje non profit,spółdzielnie mieszkaniowe,inne jednostki niebędące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami...

Dłuższy termin na odliczenie VAT w 2021 roku.

Dłuższy termin na odliczenie VAT w 2021 roku.

Ustawodawca zdecydował się na przedłużenie możliwości odliczenia VAT-u od otrzymanej faktury do 4 miesięcy. Zmiana ta dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się kwartalnie. Kupujący co do zasady odliczają VAT w miesiącu, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek...