fbpx

AKTUALNOŚCI Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI ORAZ PODATKÓW

Kim jest wspólnik w sp. z o.o. ?

Kim jest wspólnik w sp. z o.o. ?

Wspólnik w spółce z o.o. to po prostu osoba posiadająca udziały. Wspólnik nie może z mocy prawa reprezentować spółki na zewnątrz, natomiast co najważniejsze jest on uprawniony do udziału w podziale zysku spółki (czyli do tzw. dywidendy). Ponadto wspólnik co do zasady...

Siedziba a adres w sp. z o.o.

Siedziba a adres w sp. z o.o.

Z pozoru adres i siedziba oznaczają to samo. Jednak gwarantuje Ci, że tak naprawdę to dwa zupełnie inne pojęcia. Najprościej rzecz ujmując siedziba to miejscowość np. Warszawa, Kraków czy Poznań. Siedziba wpisywana jest do umowy spółki. Pamiętajmy też, że siedzibą...

Kapitał zakładowy w sp. z o.o.

Kapitał zakładowy w sp. z o.o.

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników wnoszonych po podpisaniu umowy spółki. Wkłady wspólników mogą być pieniężne lub niepieniężne. Jednakże należy pamiętać, że przy internetowej rejestracji spółki wkłady wspólników wnoszone do spółki mogą przybrać...

Kto może być wspólnikiem sp. z o.o.?

Kto może być wspólnikiem sp. z o.o.?

Najprościej rzecz ujmując udziały w spółce z o.o. objąć mogą: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną czyli tzw. ułomne osoby prawne. Szczegóły poniżej. Osoby fizyczne Tak...