fbpx

Kalkulator, Spinacz, Pióro, Urząd, Radhakrishnan

Usługi Księgowe

 

 • pełna księgowość – Księgi Rachunkowe,  Księgi Handlowe;
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów;
 • ewidencja przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego – ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa;
 • ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych – Intrastat, VAT UE;
 • ewidencja zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) – rejestry VAT;
 • ewidencja wyposażenia. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT, CIT, PCC, DT;
 • sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_V7 

Kadry i płace

 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy i związanej z ustaleniem uprawnień emerytalnych i rentowych
 • ewidencja czasu pracy, monitoring czasu trwania umów, okresowych szkoleń BHP badań lekarskich,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie zgłoszeń, deklaracji do ZUS, w tym rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin z ZUS, wraz ze zgłaszaniem do ZUS wszelkich zmian zaistniałych podczas zatrudnienia
 • przygotowywanie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników – PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R

Załóż z nami swoją spółkę

 • kompleksowa obsługa w zakresie rejestracji własnej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki z o.o.), przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów
 • wpisy spółek w KRS uzyskujemy nawet w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku w KRS
 • wniosek do sądu składany jest na jednym spotkaniu, na którym ustalamy wszystkie niezbędne szczegóły w obecności prawnika oraz głównej księgowej (Kierownika Biura Rachunkowego)
 • składamy wnioski do VAT i VAT UE i do CRBR
 • jeżeli podpiszesz z nami również umowę na usługi księgowe, pierwszy miesiąc dostajesz od nas (gratis) – w cenie rejestracji spółki

Wyprowadzanie zaległości

 • wyprowadzanie zaległości księgowych;
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych;
 • wyprowadzania zaległości ZUS;
 • prowadzimy w imieniu Klienta korespondencje z ZUS i US w sprawach zaległości – wyjaśniamy, składamy pisma i korekty niezbędnych dokumentów, aż do całkowitego zakończenia postępowań.

Wirtualne biuro

 • wykorzystaj nasz adres lokalu jako adresu siedziby swojej firmy
 • wykorzystaj nasz adres lokalu jako adresu głównego miejsca wykonywania działalności
 • zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa związanych z wynajmem przestrzeni biurowej
 • obsługa bieżącej korespondencji

 

 

Obsługa cudzoziemców

 • Zapewniamy kompleksową obsługę cudzoziemców.
 • Pomagamy w założeniu własnej działalności.
 • Mówimy po angielsku, niemiecku, rosyjsku i ukraińsku.
 • Сервіс для іноземців. Допомагаємо отримати дозвіл на роботу та відкрити власну справу. Розмовляємо українською.

 

Obsługa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

 • ustalenie polityki rachunkowości, odpowiedniego planu kont, prawidłowego bilansu otwarcia 
 • księgowanie naliczeń opłat za lokale (m.in. eksploatacja podstawowa, fundusz remontowy i dźwigowy, media) 
 • sporządzanie deklaracji CIT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat)
 • sporządzenie i księgowanie rozliczeń mediów (CW + ZW, CO, gaz) 
 •  sporządzanie i wysyłka plików JPK_VAT

Prowadzimy postępowania przed Urzędami

 • prowadzimy w imieniu Klienta korespondencję z ZUS i US (składamy pisma wyjaśniające)
 • składamy deklaracje, dokonujemy korekt deklaracji na podstawie protokołu pokontrolnego

 

 

 Legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców

 • pomagamy w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do zalegalizowania pobytu i pracy 
 • podpowiadamy, gdzie uzyskać niezbędne zaświadczenia, kompletujemy dokumenty
 • istnieje możliwość asystowania podczas wizyty w urzędzie 
 • pomagamy uzyskać zezwolenie na pracę