Wraz z nowym rokiem kalendarzowym w życie wszedł tzw. podatek cukrowy. Pomimo że, Ministerstwo Finansów wielokrotnie określa nowo wprowadzone obowiązkowe świadczenie publicznoprawne „opłatą”, należy stwierdzić iż owa „opłata” nie ma nic wspólnego z opłatą, a jest w rzeczywistości podatkiem wprowadzonym na wzór podatku akcyzowego, z powodu braku elementu ekwiwalentności pomiędzy podatkiem tego podatku, a organami państwowymi. 

Opłata cukrowa istnieje w kilkudziesięciu państwach na całym świecie jak np. Chile, Meksyk, a nawet w Wielkiej Brytanii, ale również w krajach Unii Europejskiej jak np. Francja, Węgry. Nakłada ona podatek od cukru i zamienników tego produktu w dosładzanych napojach i składa się z części stałej oraz zmiennej. Stała wynosi 50 gr za litr napoju. Dodatkowo w sytuacji, gdy napój ten zawiera także substancję aktywną (taurynę lub kofeinę) należy doliczyć dodatkowe 10 gr za litr.

Druga część podatku składa się z elementu zmiennego, dotycząca produktów zawierających więcej niż 5 g substancji słodzącej w 100 ml i wynosi 5 gr za każdy gram cukru powyżej tego poziomu w przeliczeniu na litr napoju, a zatem aby nie ponosić dodatkowego, zmiennego obciążenia produkt może zawierać maksymalnie 50 gram cukru na litr produktu.

Spod obciążenia podatkowego zostały wyłączone napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.

Kto zapłaci podatek od cukru?

Podatek obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. A zatem potwierdza się analogia podatku cukrowego z podatkiem akcyzowym, jak chociażby produkcja wyrobu zawierającego alkohol etylowy. Oczywiste jest jednak to, że ekonomiczny obowiązek podatkowy poniosą konsumenci, którzy to de facto będą płacić ten podatek w momencie zakupu produktu.

Gdzie trafią pieniądze?

Podatek cukrowy będą stanowić przychód NFZ w 96,5 % oraz dochód budżetu państwa w 3,5 %. Narodowy Fundusz Zdrowia uzyskane wpływy finansowe będzie przeznaczać na promocję zdrowego trybu życia, zwalczanie otyłości wśród Polaków oraz na leczenie chorób związanych z otyłością.