fbpx

Przypominamy, że w tym roku termin nie został przedłużony. Obowiązkowo każdy z nas musi rozliczyć się do 30 kwietnia.

Jaką deklarację należy złożyć, by prawidłowo się rozliczyć. Odpowiedź jest prosta – to zależy. ?

Poniżej przedstawiamy, krótki opis każdego z druków niezbędnego do rozliczenia się z podatku dochodowego, którego termin mija 30 kwietnia 2021 roku – czyli:  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

PIT-37 – najprawdopodobniej to właśnie tę deklarację będziesz składać. Dotyczy ona m.in. przychodów ze stosunku pracy, umów zleceń, emerytur i rent krajowych. Ogólnie rzecz ujmując ta deklaracja dotyczy wszystkich osób rozliczających się na podstawie skali podatkowej, za którą obliczane i pobierane są zaliczki przez płatnika. Deklaracja ta wypełniania jest na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji PIT-11. Powinieneś je otrzymać do końca lutego tego roku.  A więc jeśli pracowałeś w dwóch miejscach powinieneś z każdego zakładu pracy otrzymać właśnie PIT-11. By skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń należy dołączyć odpowiedni załącznik PIT/O lub PIT/D.

PIT-36 – składany jest przez osoby, które osiągnęły przychody ze wszelkich innych źródeł niż te wskazane w PIT-37 a więc na przykład są to przychody m.in. z tytułu najmu i dzierżawy czy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. A więc dotyczy ona wszystkich osób rozliczających się na podstawie skali podatkowej, które samodzielnie obliczały i płaciły zaliczki, a przychody występują u nich ze źródeł innych niż te wymienione powyżej. W tym wypadku, również by skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń należy dołączyć odpowiedni załącznik PIT/O lub PIT/D.


PIT-36L – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe tzn. 19% podatku niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów. Nie można tutaj skorzystać z większości ulg i odliczeń. Warto też wskazać, że w przypadku, gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę należy złożyć oddzielnie PIT-36L dotyczący rozliczenia działalności gospodarczej oraz oddzielnie PIT-37 dotyczący rozliczenia przychodów z tytułu umowy o pracę.

PIT-38 – składają go osoby, które uzyskały przychody kapitałowe a więc na przykład odsetki od lokat, depozytów bankowych, przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

PIT-39 – składają je osoby, które w 2019 roku dokonały sprzedaży nieruchomości nabytej lub wybudowanej maksymalnie 5 lat przed jej nabyciem lub wybudowaniem. Wyjątek stanowią nieruchomości nabyte w drodze dziedziczenia – tutaj termin należy liczyć od dnia nabycia lub wybudowania tej nieruchomości przez spadkodawcę.