fbpx

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Rozporządzenie ma zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw na początku przyszłego tygodnia.

Terminy sprawozdań za 2020 roku zostały przedłużone o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, natomiast dla jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.