Czy umowa pożyczki od wspólnika dla spółki podlega opodatkowaniu PCC?

Odpowiedź jest krótka, to zależy z jakim rodzajem spółki mamy do czynienia. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych odrębnie reguluje kwestie podatkowe pożyczek udzielanych przez wspólników do spółek osobowych oraz przez wspólników (akcjonariuszy) dla spółek kapitałowych.

Pożyczka od wspólnika na rzecz spółki osobowej traktowana jest jako zmiana umowy spółki i w związku z tym, podlega ona opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc w chwili zawarcia umowy pożyczki i ciąży na spółce, która w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki powinna złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek. Podstawą opodatkowania jest kwota lub wartość pożyczki, a podatek wynosi 0,5%.

Należy również pamiętać, że zwolnione z opodatkowania są pożyczki, których wartość lub kwota nie przekracza 1 000 zł.

Natomiast sprawa wygląda odmiennie w przypadku pożyczki od wspólnika na rzecz spółki kapitałowej. Mianowicie taka pożyczka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych takie pożyczki są zwolnione z opodatkowania.

Źródło: USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959)