fbpx

Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników wnoszonych po podpisaniu umowy spółki. Wkłady wspólników mogą być pieniężne lub niepieniężne. Jednakże należy pamiętać, że przy internetowej rejestracji spółki wkłady wspólników wnoszone do spółki mogą przybrać wyłącznie formę pieniężną.

Wysokość kapitału zakładowego a wartość nominalna udziału

Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5 000 złotych, a minimalna wartość nominalna jednego udziału 50 złotych. Przy kapitale zakładowym spółki 5.000 zł oraz o wartości nominalnej jednego udziału 50 zł, ilość udziałów będzie wynosić 100.

Brak jest uregulowań dotyczących górnej granicy wysokości kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej udziału. Możesz więc założyć spółkę z kapitałem zakładowym 5.000.000 ustalając wartość nominalną jednego udziału na 1.000.000 zł, wtedy będzie tylko 5 udziałów.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY = WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEGO UDZIAŁU x ILOŚĆ UDZIAŁÓW