Ciągły rozwój sprzedaży internetowej, który ma miejsce szczególnie w dobie pandemii koronawirusa a w związku z tym zamknięciem sklepów stacjonarnych, spowodował że coraz większy odsetek przedsiębiorców wybiera właśnie tą branżę. Jednak nie wszyscy wiedzą o tym, że w zależności od tego, jaki produkt sprzedajemy należy zastosować odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług – VAT, przy dostawie towaru.

Sprzedaż produktu, a koszt transportu.

Początkowo należy zaznaczyć, że w świetle przepisów podatkowych sprzedaż danego produktu oraz koszty związane z jego dostawą należy traktować jako jedną transakcję. W związku z tym sam produkt jak i usługa jego dostawy powinny być opodatkowane tożsamą samą stawką podatku od towarów i usług, a zatem czynnikiem decydującym przy ustaleniu stawki VAT przy usłudze dostawy produktu jest stawka VAT sprzedawanego produktu. Wynika to z tego, że istnienie usługi transportu danego produktu jest uwarunkowane de facto transakcją zakupu.  W związku z tym usługa dostawy nie może być traktowana jako odrębna, inna usługa.

Wniosek: stawka VAT przy usłudze dostawy towaru powinna być taka sama jak sprzedawanego produktu. A więc jeżeli sprzedajemy towar opodatkowany stawką 23% to do usług dostawy również będzie mieć zastosowanie 23% stawka podatku VAT.

Sprzedaż produktów z różnymi stawkami, a koszt transportu.

W sytuacji, gdy jednemu klientowi sprzedaliśmy towary o różnych stawkach VAT, należny koszt dostawy należy podzielić między sprzedane rzeczy. Według utrwalonej linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych najlepszym sposobem na obliczenie kosztów transportu oraz kwestii opodatkowania tej usługi odpowiednimi stawkami VAT jest zrobienie tego proporcjonalnie do sprzedawanych towarów.

Dla przykładu: Sprzedajemy jednemu podmiotowi dwa produkty A i B. Cena towaru A wynosi 123 zł brutto (23% VAT), a cena brutto towaru B wynosi 54 (8% VAT). Koszt transportu wynosi 20 zł brutto.

I towar (23% VAT) – 123 złotych brutto
II towar (5% VAT) – 54 złotych brutto
Łączna kwota sprzedaży – 177 złotych brutto

Procentowy udział towaru A w kwocie sprzedaży – 69% (123 zł / 177 zł * 100% = 64%)
Procentowy udział towaru B w kwocie sprzedaży – 31 % (54 zł / 177 zł * 100% = 20%)

Koszt transportu – 20  złotych brutto

Alokacja kosztu transportu do I towaru (23% VAT) – 20 zł * 69 % = 13,8 zł
Alokacja kosztu transportu do II towaru (5% VAT) – 20 zł * 31 % = 6, 2 zł

Łącznie na fakturze będziemy mieli 136,8 złotych brutto opodatkowane stawką 23% oraz 60,2 złotych opodatkowane stawką 8% VAT.

Zastosowanie złej stawki VAT i możliwość wniesienia poprawy.

Poprawić błędną stawkę może tylko i wyłącznie sprzedawca! Jako Kupujący, nie możemy dokonać zmian na fakturze dotyczących opodatkowania produktu. W sytuacji, gdy Sprzedający się pomylił i wskazał niepoprawną stawkę VAT tylko on może ją skorygować poprzez wystawienie tzw. „korekty”.