W związku z ponownym zamknięciem przedszkoli i szkół zdecydowano się na wznowienie możliwości składania wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres ich zamknięcia a więc za okres od 9 do 29 listopada 2020.

Warunki otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

  • Dziecko nie ukończyło 8 roku życia
  • Rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówki do której uczęszcza dziecko (np. przedszkole, szkoła) z powodu COVID-19
  • drugi z rodziców dziecka nie może zapewnić dziecku opieki ( a więc nie może być on np. bezrobotny czy korzystać z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego).

Jeżeli jest się płatnikiem składek (np. prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadza się składki) wniosek należy złożyć elektronicznie przez PUE ZUS na druku ZAS-58, natomiast jeżeli składki odprowadza za nas płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca) to właśnie u niego należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jest jednocześnie wniosekiem o taki zaisłek.

Zasiłek nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).