fbpx

Ustawodawca zdecydował się na przedłużenie możliwości odliczenia VAT-u od otrzymanej faktury do 4 miesięcy. Zmiana ta dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się kwartalnie.

Kupujący co do zasady odliczają VAT w miesiącu, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury.

A co w sytuacji, gdy odnaleźliśmy fakturę sprzed 2 miesięcy?

Obecnie mamy prawo do odliczenia VAT-u przez kolejne 4 okresy rozliczeniowe, poczynając od okresu, w którym powstało prawo do odliczenia co warunkują zazwyczaj dwa aspekty: powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz otrzymanie faktury przez nabywcę (oba warunki muszą być spełnione równocześnie, aby powstało prawo do odliczenia), a więc w sytuacji, gdy faktura została wystawiona 31 marca, ale otrzymaliśmy ją 10 kwietnia, termin liczymy od 10 kwietnia.

Powyższe dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się miesięcznie. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie został utrzymany okres prawa do odliczenia przez kolejne dwa kwartały po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

Źródło: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535)