Aktualności - szczegóły

Zmiana w składkach dla młodych przedsiębiorców – koniec ulgi na start

Zmiana w składkach dla młodych przedsiębiorców – koniec ulgi na start
Od kwietnia 2018 roku osoby, które rozpoczęły prowadzenie swojej pierwszej działalności gospodarczej, uzyskały prawo do ulgi na start, czyli półrocznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Przez pierwsze pełne sześć miesięcy początkujący przedsiębiorcy są zatem zobowiązani do opłacania jedynie składki zdrowotnej.
Preferencyjne składki
Pomimo zakończenia okresu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zaczynający swą pierwszą działalność mają jeszcze możliwość korzystania z preferencyjnej wysokości składek ZUS przez 24 miesiące. Trzeba jednak dopełnić formalności i złożyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty.
Jak dopełnić formalności by skorzystać z preferencyjnych warunków?
Chcąc skorzystać z preferencyjnych składek, należy zgłosić się do ubezpieczenia innym niż dotychczas kodem:
• za pomocą formularza ZUS ZWUA wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem 05 40. W formularzu należy określić także datę wyrejestrowania ze starego ubezpieczenia.
• za pomocą formularza ZUS ZUA zgłosić się do ubezpieczeń z nowym kodem: 05 70. W tym formularzu można również zaznaczyć chęć podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Należy w nim również podać datę rozpoczęcia nowego ubezpieczenia. Ważne, aby data w formularzu ZUS ZUA była taka sama jak w formularzu ZUS ZWUA, czyli pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyła się ulga na start.
Oba dokumenty należy złożyć do 7 dni po zaistnieniu zmiany, tj. do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiło zakończenie zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
Chcąc uniknąć niepotrzebnego stresu i możliwości pomyłki warto, szczególnie na początku drogi w świecie przedsiębiorców, powierzyć formalności profesjonalistom. Ważne, aby firma której młody przedsiębiorca powierza złożenie wszystkich dokumentów była sprawdzona i wyspecjalizowana, tak jak warszawskie biuro księgowe Properitus, które w profesjonalny sposób podejmie się złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów.

Wróć