Aktualności - szczegóły

Kaucja gwarancyjna vat zmiany lipiec 2018

Kaucja gwarancyjna zmiany 2018

Kaucja gwarancyjna i dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – przygotuj się na zmiany od 1 lipca 2018 r. wprowadzane nowelizacją Ustawy o VAT.

 

Kaucja gwarancyjna – podmioty upoważnione do składania

Projekt z 13 lutego 2018 r. Ustawy o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w przepisach o składaniu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podatkowej nabywców wymienionych w załączniku nr 13 do Ustawy o VAT tzw. towarów wrażliwych. Złożenie takiej kaucji jest jednym z warunków wyłączenia takiej odpowiedzialności nabywców takich towarów.

W świetle obowiązujących przepisów kaucja gwarancyjna może być złożona przez każdy podmiot, niezależnie od tego, jak długo składał on deklaracje VAT. Po nowelizacji z 1 lipca 2018 r., kaucja gwarancyjna może być złożona tylko przez podmiot, który co najmniej 12 miesięcy składał deklaracje VAT (zob. projektowany art. 105b ust. 1 pkt. 5 Ustawy o VAT).

Nowe brzmienie przepisu nie będzie miało zastosowania do podmiotów, które na dzień wejścia w życie projektowanej Ustawy będą już wpisane do wykazu podmiotów, które złożyły kaucje gwarancyjną (zob. art. 6 omawianego projektu z 13 lutego 2018 r.). Będzie miał zatem zastosowanie wyłącznie do podmiotów, które będą chciały złożyć kaucję gwarancyjną od dnia 1 lipca 2018 r.

Poniżej przykład wyjaśniający podleganie przepisom ustawy:

Po 1 lipca 2018 r, zostanie utworzona i zarejestrowana jako czynny podatnik VAT spółka z o.o. Spółka ta będzie dokonywała dostaw wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT tzw. towarów wrażliwych. Spółka ta przez pierwszych 12 miesięcy składania deklaracji VAT nie będzie mogła złożyć kaucji gwarancyjnej, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podatkowej nabywców towarów wrażliwych. Po upływie tego okresu spółka będzie mogła złożyć tę kaucję, a tym samym umożliwić wyłączenie odpowiedzialności solidarnej podatników nabywających od niej towary wrażliwe.

Zmiany w możliwości składania kaucji gwarancyjnych

Aktualny stan prawny

Stan prawny po 01.07.2018

Obecnie kaucję gwarancyjną, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podatkowej nabywców tzw. towarów wrażliwych, może złożyć każdy podmiot, niezależnie od tego jak długi składał on deklaracje VAT.

Kaucję gwarancyjną, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podatkowej nabywców tzw. towarów wrażliwych, będą mogły składać wyłącznie podmioty, które co najmniej 12 miesięcy składały deklaracje VAT.

 

Ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego

Druga projektowana zmiana dotyczyć ma przepisów o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego. W świetle obowiązujących przepisów, konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej (w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania) są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli. W obu przypadkach wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20%. Takie unormowanie nie stanowi zachęty do złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, lecz przed jej zakończeniem.

Nowelizacja przepisów przewiduje ograniczenie do 15% wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego, ustalanego w przypadku złożenia deklaracji korygującej w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej (zob. projektowany art. 112b ust. 2a Ustawy o VAT). Zmiana przepisów w tym zakresie ma skłonić podatników do składania deklaracji korygującej już w trakcie kontroli celno-skarbowej.

 

Przykład poniżej:

12 lipca 2018 podatnikowi doręczono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Po upływie 5 dni podatnik złożył korekty deklaracji VAT-7, podwyższające kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe zostanie ustalone w wysokości 15%  kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego (a nie 20%, jak byłoby to obecnie).

 

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku złożenia deklaracji korygującej w ciągu 14 dni po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Aktualny stan prawny

Stan prawny po zmianach

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku złożenia deklaracji korygującej w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej ustalane jest w wysokości 20%.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku złożenia deklaracji korygującej w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej ustalane będzie w wysokości 15%.

Wróć